2M Biztosítási Alkusz Kft.
 

Panasz jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség

Panaszának elutasítása esetén a pénzügyi szervezet Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni továbbá az illetékes hatóság, illetve a pénzügyi szervezet székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.
 
Felügyeleti szervünk

Magyar Nemzeti Bank

levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
telefon: 06-40/203-776
fax: 06-1/48-99-102
web: felugyelet.mnb.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Felügyeleti szervünk panaszkezelési menetéről tájékozódhat, és itt találja a pénzintézetek ügyfélszolgálatainak elérhetőségét:
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html
 
Visszajelzés a hozzánk érkezett panaszokról

Folyamatosan nyomon követjük és értékeljük a beérkező panaszokat és az azokból nyert információkat hasznosítjuk annak érdekében, hogy Ügyfeleinkkel szemben minden tekintetben korrekt és jogkövető szolgáltatásokat biztosítsunk.