2M Biztosítási Alkusz Kft.
 

Panasz jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség

Panaszának elutasítása esetén a pénzügyi szervezet Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni továbbá az illetékes hatóság, illetve a pénzügyi szervezet székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.
 
Illetékes hatóságok és elérhetőségeik:

Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központ 
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.
Telefonszám: +36 80 / 203 776
Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület
Székhely: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefonszám: +36 1 / 489 9700, +36 80 / 203 776
Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, H-1525 Budapest, Pf. 172.
Meghallgatások helye: 1133 Budapest, Váci út 76.
Honlap:www.penzugyibekeltetotestulet.hu

 

Felügyeleti szervünk panaszkezelési menetéről tájékozódhat, és itt találja a pénzintézetek ügyfélszolgálatainak elérhetőségét:
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html
 
Visszajelzés a hozzánk érkezett panaszokról

Folyamatosan nyomon követjük és értékeljük a beérkező panaszokat és az azokból nyert információkat hasznosítjuk annak érdekében, hogy Ügyfeleinkkel szemben minden tekintetben korrekt és jogkövető szolgáltatásokat biztosítsunk.